Βιβλιοθήκη

Burlington Real English B2
BURLINGTON BOOKS
Top Team for Junior A
BURLINGTON BOOKS
Close-Up B2
CENGAGE LEARNING

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • 26/02/2015 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ECCE και ECPE Μαΐου 2015 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορ...
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας NOCN της 14ης Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 20/02/2015 μέσω της ιστοσελίδας της Palso (www.palso.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στους κατά τόπους Συλλόγους ή στα γραφεία της ESOL EXAMS : 2103300011 ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ - PALSO : 2103636052