Βιβλιοθήκη

Burlington Real English B2
BURLINGTON BOOKS
Top Team for Junior A
BURLINGTON BOOKS
Close-Up B2
CENGAGE LEARNING
WORLD WONDERS 1
CENGAGE LEARNING

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων NOCN Μάιος 2015   Θέματα Εξετάσεων NOCN 2015   www.esolexams.gr
  • Αθήνα, 03-06-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi) διεξάγει στην Αθήνα, στις 20 και 21 Ιουνίου 2015, εξετάσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας. Οι εξετάσεις θα γίνουν για τα επίπεδα ΒΑΣΙΚΟ (TEMEL), ΜΕΣΑΙΟ (ORTA), ΑΝΩΤΕΡΟ (YÜKSEK). Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ελληνοτουρκικό Κέντρο Γλώσσας και Κουλτούρας...