Βιβλιοθήκη

Burlington Real English B2
BURLINGTON BOOKS
Top Team for Junior A
BURLINGTON BOOKS
Close-Up B2
CENGAGE LEARNING
WORLD WONDERS 1
CENGAGE LEARNING

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015 και η κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Από τις Διευθύ...
  • Ενημερώνουμε οτι από αυτήν την εξεταστική, 2015Α, θα ισχύσουν οι παρακάτω μικρές αλλαγές    1. Reading/Listening - Οι ερωτήσεις θα είναι 3πλής και όχι 4πλής επιλογής ( abc και όχι abcd ) 2. Reading/Listening - Ο αριθμός των ερωτήσεων θα είναι 31 και όχι 30. Ο υποψήφιος προκειμένου να επιτύχει χρειάζεται 51 %, επομένως η βάση παραμένει 16...