Βιβλιοθήκη

Burlington Real English B2
BURLINGTON BOOKS
Top Team for Junior A
BURLINGTON BOOKS
Close-Up B2
CENGAGE LEARNING

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Ενημερώνουμε οτι από αυτήν την εξεταστική, 2015Α, θα ισχύσουν οι παρακάτω μικρές αλλαγές    1. Reading/Listening - Οι ερωτήσεις θα είναι 3πλής και όχι 4πλής επιλογής ( abc και όχι abcd ) 2. Reading/Listening - Ο αριθμός των ερωτήσεων θα είναι 31 και όχι 30. Ο υποψήφιος προκειμένου να επιτύχει χρειάζεται 51 %, επομένως η βάση παραμένει 16...
  • 20/03/2015 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 για τις παρακάτω εξετάσεις Cambridge English Μαΐου 2015: FCE for Schools CAE CPE Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Cand...