Εκδηλώσεις

6η Ημερίδα ÖSD Αθήνα
Αθήνα : Κυριακή 9 Φεβρουαρίου - Σχολή Μωραίτη  "Zielsprache Deutsch"
ΙNTERNATIONAL PUBLISHERS EXHIBITIONS Spring 2019 Exhibitions
TESOL Greece - 40th Annual International Convention
2-3 March, 2019 "The 5 Ts of TESOL: Teach, Train, Transform, Transcend, Trust”  
TESOL Greece Colloquium on Specific Learning Differences with the support of IP&SEN IATEFL & BELTA Belgium
24 - 25 November, 2018 “Dare To Be Different: Learn, Develop, Succeed”  
ΙNTERNATIONAL PUBLISHERS EXHIBITIONS Spring 2018 Exhibitions
espa